Unspoken

Unspoken

Yttringsfrihet!Hvordan ville samfunnet sett ut uten? Er det noen grenser for hva vi kan ytre, og hvor går eventueltden grensen? Tåler vi å lytte og respektere like godt som vi ytrer selv?Unspoken er inspirert av viktigheten og sårbarheten rundt ytringsfriheten. Hva gjør den med oss oghvordan bruker vi den? Designet er like konkret og skarpt som ytringsfriheten ofte kan føles, og erinspirert av kubismen og dens store kunstnere, Picasso og Juan Gris.
Tilbake til bloggen