UNSPOKEN N

View Collection

Ytringsfrihet!

Hvordan ville samfunnet vært uten? Er det noen grenser for hva vi kan uttrykke,
og hvor er grensen? Kan vi lytte og respektere andres meninger samtidig som vi uttrykker våre egne?

Unspoken er inspirert av betydningen og sårbarheten rundt ytringsfriheten.
Hva gjør det med oss og hvordan bruker vi det?

Designet er like spesifikt og skarpt som talefrihet ofte føles,
og er inspirert av kubisme og de fantastiske kunstnere, Picasso og Juan Gris